Aktualności

To jest archiwalna wersja strony z dnia 12.07.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej Nr 2 im.  gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Formularz ofertowy - pobierz plik

BILANS

Bilans - pobierz plik

Rachunek zysków i strat - pobierz plik 

Zestawienie zmian - pobierz plik

Informacja dodatkowa - pobierz plik

...

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu w ramach projektu pn.: "Moja wiedza – moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 "Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej".

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Opublikował: Michał Nowak
Publikacja dnia: 02.12.2021, 15:53
Dokument oglądany razy: 319
Podpisał: Michał Nowak
Dokument z dnia: 12.07.2021