Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

godlo polski

Kontakt

ul. Wrocławska 264

63-800 Gostyń

tel/fax: 65 572 04 95

e-mail: sp2@gostyn.pl

Lokalizacja szkoły

Patron szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu ogłasza konkurs na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT

Ogłoszenie o konkursie – pobierz plik

Kwestionariusz personalny kandydata – pobierz plik

Oświadczenie – pobierz plik

14 września 2017 r. Strażnik Miejski przeprowadził pogadankę edukacyjną dla uczniów klas 1-3. Celem spotkania było propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci. Omówione zostały m.in. zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych, podstawy ruchu drogowego, bezpiecznego przejścia przez jezdnię oraz prawa i obowiązki pieszych.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych mieszkający w gminie Gostyń mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018.
Wnioski o przyznanie stypendium można będzie składać:
- od 1 do 15 września 2017 r. - uczniowie szkół,
- do 15 października 2017 r. - słuchacze kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych.
Wnioski należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu ( ul. Wrocławska 250, pokój nr 1).
Formularze wniosków można odebrać w Biurze Obsługi Klientów w budynku przy ul. Wrocławskiej 250 lub pobrać ze strony www.mgopsgostyn.pl - zakładka Pomoc materialna dla uczniów.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są rodzice, pełnoletni uczeń lub słuchacz, dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)

Jesteś tutaj: Home Aktualności
Używamy cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.